Dotacje

Projekty M&M Projekt
współfinansowane ze środków zewnętrznych

Projekty współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49.58 kWp pracującej na potrzeby budynku produkcyjno-biurowego zlokalizowanego w miejscowości Drzązna 81, powiat sieradzki.

Kwota zadania: 325 950 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 223 110 PLN
Strona WFOŚiGW w Łodzi